lise2_new


Praktiski visu rūpniecības nozaru mūsdienīgu attīstību raksturo tehnoloģiskajos procesos izmantoto automatizācijas sistēmu pielietošanas pastāvīgs pieaugums.   Pie tam plaša automātikas iekārtu un instrumentu ieviešana rada nepieciešamību organizēt racionālu ražošanas procesu operatīvas automātikas vadības struktūru katrā objektā un dažādu ražošanas iecirkņu mijiedarbības un visa uzņēmuma koordināciju. Lai atspoguļotu šos jautājumus, projektējot lokālas kontroles un automātikas sistēmas, tiek izstrādāta kontroles un vadības strukturāla shēma.

Ēkas un ēkas Inženiersistēmasd96381f3_s automatizācija sākas jebkura mūsdienīga kompleksa projektēšanas posmā. Veicot ēkas sistēmu automatizācijas projekta izstrādi, tiek risināti apkures, elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas, apgaismojuma, IKT u.c. sistēmu vadības uzdevumi. Jo augstāks ir funkcionālais noslogojums, jo sarežģītāka ir ēkas inženiersistēmu automatizācija: lielos tirdzniecības, ražošanas un ofisa kompleksos pie tradicionāliem automatizācijas uzdevumiem pievienojas tādi specifiski kā – kondicionēšana, apsardze un ugunsdrošības sistēmas, telekomunikācijas u.t.t. Ēku automatizācija pieņem, ka visu inženiersistēmu elementi ar saviem lokālajiem vadības punktiem, apvienojas kopējā BMS intelektuālās ēkas dispečerizācijas sistēmā. “IONICA SERVISS” rada dažāda līmeņa intelektuālās sistēmas, nodrošinot vizualizāciju un vienkāršu piekļuvi lietotājiem pie visiem ēkas iekšējo procesu nodrošinājumiem. Viens no “IONICA SERVISS” darbības pamatprofiliem ir BMS sistēmu izstrādāšana un projektēšana.

Viena no uzņēmuma galvenajām priekšrocībām ir sadarbības partneri, kas piedāvā augstākās kvalitātes BMS sistēmas komponentes, kas šobrīd ir pasaulē un uz kuru bāzes tiek radīti BMS sistēmas augsto tehnoloģiju projekti par pieņemamām cenām.

Visas sistēmas tiek izstrādātas rēķinoties ar ilgtspējīgu perspektīvu. Mūsu BMS sistēmas palīdz samazināt ēkas resursu patēriņu par 20%-40%, kas gala rezultātā atsaucas uz ekspluatēšanas izmaksām, tās samazinot. Pie tam mūsu BMS sistēmas atmaksājas īsā laika periodā.